HENKILÖKUVA

Oivaltamisen ilo, onnistumisen kokemus, ahaa elämys, ”no noinhan se olisi alkujaankin pitänyt tehdä”. Palautteet asiakkailta asettavat myös odotuksen ja vaatimustason tuleviin kohtaamisiin.

Potrettikuva Kari Moisiolasta

Kari Moisiola

Yrityslautturi ei ole konsultti, vaan myötäeläjä ja käytännön tekijä. Aivan kuten perinteisellä lautalla, lautturi teki omin käsin työtä, jotta virran yli päästiin.

 

Häivähdys työkokemuksesta:

 

Kirkastanut erilaisten ja –kokoisten yritysten liikeideoita sekä rakentanut näille selkeät kasvupolut.

Olen vastannut uusien liikeideoiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, kattaen liikeideoiden rakentamisen, suunnittelun, konseptoinnin, pilotoinnin sekä implementoinnin.

Minulla on kansainvälistä tuoteryhmähallinnan kokemusta, mm. 600 myymälän tuoteryhmähallinnasta, ketjuohjauksesta ja myynnin kehityksestä.

Olen osallistunut kauppiasjärjestelmien muutoksiin ja vastannut kauppiassopimuksista, kannattavuuslaskelmista sekä budjetti- ja tulosmallien laadinnasta .

Olen valmentanut mm. myyntiä, palvelua, esiintymis- ja neuvottelutaitoa sekä esimiestyötä ja johtamista.

 

Omaa opintietä:

 

Palveluliiketoiminnan koulutus, Restonomi Ylempi AMK, Haaga-Helia

 

Hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdollinen koulutus,

Restonomi AMK, Haaga Instituutti

 

Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja markkinoinnin

koulutusohjelma, MKJ

 

Ravintolakokki, Espoon hotelli- ja ravintolaoppilaitos

 

Kouluttamisen koulutusohjelma, Educa-Instituutti

 

Työpaikkaohjaaja koulutus, Haaga-Perho

 

Certified Trainer in Consultative Negotiation,

Influence and Persuasion Skills, Richardson

 

Ammattipuhujien mestariluokka, Helsingin Yliopisto / Palmenia

YRITYSLAUTTURI OY

     - AUTTAA YRITYKSESI YLI VIRRAN-

YRITYSLAUTTURI OY

 - AUTTAA YRITYKSESI YLI VIRRAN -

Yrityslautturi auttaa yritystäsi menestymään. Palvelualan kokeneelta asiantuntijalta saat apua liikeideoiden kehittämiseen, konseptointiin ja tuotteistamiseen.

Yrityslautturi valmentaa onnistuneeseen myyntiin, johtamiseen ja parempaan palveluun.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite:

kari.moisiola(at)yrityslautturi.fi

 

Puh: 050 388 3853

 

Y-tunnus: 2590244-9,

 

Alv rek

© IT-Södrik, YRITYSLAUTTURI OY, 2016